Порядок прийому в члени профспілки

Членом профспілки може стати будь – який студент університету незалежно від форми навчання чи будь – яких інших обмежень. Кожен член профспілки отримує профспілковий квиток, який засвідчує членство у профспілці і який необхідно мати при собі при зверненні до профспілкового комітету.
Вступ до профспілки студентів академії:

Необхідно звернутися до свого профоргу курсу або зайти у Профком та написати заяву про вступ до профспілки.

Профспілковий комітет студентів університету організовую свою роботу через комісії, які відповідають основним напрямкам діяльності профкому.

Зміст роботи комісій профкому:

Житлово-побутова комісія

 • захист прав і інтересів студентів, що проживають в гуртожитках;
 • здійснення контролю за використанням житлового фонду гуртожитків;
 • здійснення контролю за дотриманням належних умов проживання в гуртожитку, за розподілом матеріальних цінностей між мешканцями гуртожитків;
 • подання адміністрації пропозицій щодо вдосконалення побутових умов проживання у гуртожитках, а також щодо здійснення заохочень і накладання стягнень на мешканців гуртожитків.

Комісія з питань фізичного виховання

 • організація та проведення спільно з кафедрою фізичного виховання спортивних змагань для студентів;
 • сприяння у створенні та організації роботи студентських клубів, гуртків, спортивних секцій тощо, залучення студентів до роботи в них;
 • здійснення взаємозв’язків з різними туристичними та спортивними закладами та організаціями;

Культурно – масова комісія

 • організація та проведення культурно – масових заходів для студентів;
 • організація та проведення культурологічних, освітніх, розважальних заходів, урочистостей;
 • проведення інших заходів, що сприяють підвищенню культурно – освітнього рівня студентів;
 • здійснення зв’язку з організаціями, що займаються культурно – масовими заходами.

Оздоровча комісія

 • проведення оздоровчих заходів;
 • надання путівок в оздоровчий табір «Диканська Дубрава»;
 • пропаганда здорового способу життя та первинна профілактика захворювань;

Комісія з питань соціального та правового захисту

 • забезпечення соціального та правового захисту всіх категорій студентів;
 • здійснення контролю за наданням окремим категоріям студентів належних їм пільг та соціальних виплат;
 • ведення обліку соціально незахищених категорій студентів;
 • організація участі студентів у благодійних програмах та підтримки волонтерського руху в університеті.

Організаційно –облікова комісія

 • вирішення організаційних питань профспілкової роботи відповідно до мети та завдань профспілки працівників охорони здоров’я
 • ведення обліку та здійснення контролю за залученням до профспілки нових членів;
 • взаємодія з керівними профспілковими органами.

Для організації роботи та керівництва профспілковою організацією на курсі обирається профспілковий організатор – профорг курсу.

Зміст роботи профорга курсу:

Для керівництва профспілковою організацією на курсі обирається профспілковий організатор (профорг курсу). Звіт та вибори профоргу курсу проводяться на загальних зборах членів профспілки на рівні курсу.

Для допомоги профорг курсу профгрупа може обрати з свого складу відкритим голосуванням замісників профорга курсу по різним напрямкам діяльності, котрі ведуть свою роботу під керівництвом профорга курсу.

Профорг курсу за допомогою профспілкових активістів залучає до активної участі в учбовій громадській діяльності членів профгрупи, та проводить наступну роботу :

 • Роз ’ яснює студентам цілі та завдання профспілки, права, обов ’ язки та переваги членам профспілки, інформує про зміни, доповнення в законодавчо – нормативних документах стосовно студентських проблем;
 • Слідкує за поставленням на профспілковий облік студентів, збирає профспілкові внески за відомостями з членів профспілки, котрі не отримують стипендії або навчаються за контрактом, передає їх голові профбюро факультету;
 • Разом із старостою слідкує за нормами учбового навантаження;
 • Веде облік матеріального становища членів профспілки групи, вносить пропозиції до профбюро факультету, щодо надання матеріальної допомоги малозабезпеченим членам профспілки;
 • Організовує виховну, культурно – освітню та спортивну роботу серед студентів групи;
  Профорг курсу проводить свою роботу під керівництвом заступника з питань факультету;
 • Запитання та пропозиції, висунуті на загальних зборах, котрі не можуть бути вирішені на місці, вносяться профоргом курсу до профкому для прийняття за ними необхідних заходів.

Порядок надання матеріальної допомоги

1. Для отримання матеріальної допомоги необхідно подати заяву завірену профоргом курсу або заступником з питань факультету в профком студентів.
2. Заява буде розглянута на засіданні профкому студентів.

На отримання матеріальної допомоги мають право:

 • студенти сироти та напівсироти;
 • студентські сім ’ ї з дітьми;
 • малозабезпечені студенти.

Comments are closed.