ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОГЛЯД-КОНКУРС НА КРАЩУ СТУДЕНТСЬКУ КІМНАТУ ГУРТОЖИТКУ, НА КРАЩУ СТУДЕНТСЬКУ КІМНАТУ СЕРЕД ГУРТОЖИТКІВ АКАДЕМІЇ, НА КРАЩИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК УМСА

 

І. Загальні положення

Огляд-конкурс на кращу кімнату гуртожитку, на кращу кімнату серед гуртожитків академії, та на кращий гуртожиток академії за житлово-побутовими умовами та забезпеченням умов навчання спрямований  на розвиток духовності, моральності та формуванню здорового способу життя студентів, зразкового порядку, забезпечення умов для навчання та організації дозвілля студентської молоді академії.

 

ІІ. Організатори конкурсу

Профком профспілки студентів УМСА, студентські ради гуртожитків.

 

ІІІ. Мета

 Активізації органів студентського самоврядування у формуванні здорового способу життя молоді. Виявлення та розповсюдження кращого досвіду організації житлово-побутових умов в кожній кімнаті і в кожному гуртожитку, виховання дбайливого ставлення до майна академії, створення  умов для організації навчання і відпочинку студентської молоді активної життєвої позиції студенства академії.

 IV. Завдання огляду-конкурсу

Удосконалення діяльності студентських рад; поширення кращого досвіду роботи щодо поліпшення житлово-побутових умов в кожній кімнаті, на кожному поверсі, у кожному гуртожитку; розповсюдження кращого досвіду організації самопідготовки і дозвілля студентської молоді та формування здорового способу життя; створення безпечних умов проживання, навчання і дозвілля студентської молоді; стимулювання активної участі студентської молоді в організації свого дозвілля і в формуванні здорового способу життя; поліпшення житлово-побутових умов у кожній кімнаті студентського гуртожитку, в гуртожитках в цілому, забезпечення збереження державного майна;

 

V. Порядок проведення оглядуконкурсу

 1. Огляд-конкурс проводиться у такій послідовності:
  • виявляється краща кімната гуртожитку;
  • виявляється краща кімната серед гуртожитків академії;
  • виявляється кращий студентський гуртожиток академії.

 

 1. Для проведення огляду-конкурсу студентський профспілковий комітет академії створює конкурсну комісію у складі:
  • проректора з науково-педагогічної та виховної роботи
  • завідувачів гуртожитками
  • декана (заступника декана) медичного факультету №1
  • декана (заступника декана) медичного факультету №2
  • декана (заступника декана) стоматологічного факультету
  • декана (заступника декана) факультету підготовки іноземних студентів
  • директора студ.містечка
  • голови студентського профкому
  • голів студентських рад гуртожитків.

 

 1. Студентська рада гуртожитку проводить оцінку кімнат гуртожитку і визначає по одній кімнаті на кожному поверсі для представлення в конкурсну комісію за такими критеріями:
 • санітарний стан кімнат;
 • художньо-естетичне оформлення;
 • обладнання та устрій кімнати;
 • умови для забезпечення навчання;
 • стан збереження майна в кімнаті;
 • активність проживаючих у проведенні різноманітних заходів в гуртожитку та академії;
 • дотримання правил внутрішнього розпорядку;
 • підтримання порядку та санітарних норм у місцях загального користування.

 

 1. Конкурсна комісія академії:
 2. Встановлює переможців огляду-конкурсу на кращу кімнату гуртожитку серед кімнат, поданих студентською радою гуртожитку за наведеними вище критеріями (п.3).

 

 1. Встановлює переможця огляду-конкурсу на кращу кімнату серед гуртожитків академії серед кімнат, що посіли перші місця в огляді-конкурсі на кращу кімнату гуртожитку.

 

 1. Встановлює переможця огляду-конкурсу на кращий гуртожиток, який за останній рік досяг найкращих результатів за наведеними показниками:
  • якість та естетичне оформлення гуртожитку;
  • наявність в гуртожитку матеріальної бази, яка забезпечує належні житлово- побутові умови та умови для проживання, навчання і відпочинку:
 • приміщення для занять;
 • кімната для відпочинку;
 • наявність та якість оформлення “Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку ” і “Положення про гуртожиток”;
 • приміщення для зберігання особистих речей, спортивного інвентарю, інвентарю для прибирання, та господарських речей;
 • санітарно-гігієнічні приміщення;
 • приміщення для засідань ради студентського самоврядування гуртожитку.
 • якість проведення щорічних і поточних ремонтів;
 • наявність куточку з техніки безпеки;
 • наявність і утримання в робочому стані необхідного обладнання та забезпечення протипожежної безпеки та організація інформованості студентів з цих питань;
 • забезпечення умов для навчання студентів;
 • підготовка та проведення масових заходів в гуртожитку, їх якість;
 • ефективність роботи органів студентського самоврядування;
 • наявність, естетичність та ефективність інформаційних стендів, стінгазет;
 • план роботи ради студентського самоврядування гуртожитку та протоколи засідань ради.

 

 1. За результатами огляду-конкурсу в академії студентський профспілковий комітет готує і подає відповідні матеріал для включення до наказу ректору про заохочення переможців по кожній з номінацій, а також по гуртожитку.                                                                                                                                                                                                                                                             VI. Підбиття підсумків
 2. Переможці конкурсу на кращу кімнату гуртожитку та кращу кімнату серед гуртожитків академії нагороджуються Почесними грамотами ректора академії.

 

 1. Переможець конкурсу на кращий гуртожиток академії нагороджується Почесною Грамотою академії. Кращому гуртожитку надається право першочергового обладнання меблями, аудіо-, відеоапаратурою, спортінвентарем та іншим обладнанням.

 

 1. Досвід діяльності гуртожитку та окремих кімнат, що за результатами огляду конкурсу визнано кращими, студентський профспілковий комітет академії висвітлює через газету “Трибуна лікаря”, веб-сайт та вітальні плакати на дошках оголошень академії.

 

3

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.